top of page

   Hva er coaching ?

FB_IMG_1475649709330-1024x683.jpg

Caoching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle menneskets potensial.

Det handler om å bringe mennesket fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål. Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner , grupper og/eller bedrifter, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde.

Coachingen er handlingsfokusert, det vil si at en beveger seg fra nå- situasjonen i retning ønsket endring eller mål. På veien vil det være nødvendig å skape handling for å få ting til å skje.

ea60834e0b92bf9845186547a4653040.jpg
woman-2827304_1280.jpg

Jeg hjelper deg til å finne, og omdanne blokkeringer og motstand som skaper indre stress og fortvilelse, til indre vekst og livskraft slik at du får plass til deg selv.

             Ønsker du en Gratis kartleggingssamtale på 30 min. så kontakt meg

Fyll ut og send

Takk for at du sendte inn!

bottom of page