top of page

SELVTILLIT OG SELVFØLELSE . HVA ER FORSKJELLEN?

Oppdatert: 14. aug. 2022Disse begrepene er ganske så forskjellig selv om de ofte brukes om hverandreSELVFØLELSE


Selvfølelse handler om din egen vurdering om hvordan du takler utfordringer og hva du sier til deg selv i gitte situasjoner.

Selvfølelsen og selvbildet skaper du selv gjennom tilbakemeldinger du får fra omverdenen, helt fra du en bitte liten.

Å aksepterer deg selv for den du er med alle dine feil og mangler, selv om du har bommet på en oppgave du har utført,

Dette avhenger ofte av hvordan du selv har blitt møtt av mennesker som har hatt betydning for deg oppigjennom oppveksten din .

Med lav selvfølelse vil du kanskje si og tenke » Dette greier jeg ikke , jeg er ikke god nok » . Med en god selvfølelse vil du støtte deg selv og lete etter løsninger.


DU ER NEMLIG GOD NOK; MER EN GOD NOK OG DU HAR KREFTER TIL Å SNU SITUASJONER BARE DU IKKE SETTER LISTA FOR HØYT OG FÅR LITT HJELP TIL Å TA DET FØRSTE «MUSESKRITTET«


Ofte er det frykten for å mislykkes, ikke være god nok, som ligger bak de tankene du har om deg selv – og det er dette som kan trenes opp og motbevises.
SELVTILLIT


Har med hvordan du utfører en jobb , et oppdrag du mestrer. Du vet f.eks at du er god til å strikke, bake godt brød eller sparke fotball og kjøre slalåm Du kan ha god selvtillit og allikevel ha en dårlig selvfølelse, men det er viktig å huske på at dette kan trenes opp – hjernen kan trenes, er ikke det flott?

Det er dette vi skal trene på fremover – det å få en bedre selvfølelse og mestringsfølelse.
DU SKAL LEVE INNENIFRA OG UT OG IKKE UTENIFRA OG INN , hva nå enn det betyr.

Vi er alle født med egenskaper som er unikt for oss, men etter hvert som vi vokser opp har vi en tendens til å legge lokk på disse fantastiske unike egenskapene. , (hvorfor det, kan du kanskje tenke)

Dette handler jo om at vi alle ER FØDT UNIKE. Dette for at vi skal kunne utfylle hverandre og ha et godt liv sammen. Men – så er det slik da, at det kan være noen som er veldig ulike oss selv og har helt andre oppfatninger om hva som er riktig og galt Hva som sømmer seg og ikke. Noen kan da også oppfatte deg/meg som en trussel . Eller det er noen i en forelderrolle som igjen har lært fra sine foreldre og andre i sin oppvekst ,som har en helt annen oppfatning

Erfaringer vi høster i møte med andre mennesker er med på å skape hvordan vi oppfører oss. Det er det jeg mener med «UTTENFRA og INN» Tilbakemeldingene vi får om vår adferd og meninger, verbalt og nonverbalt.

«INNENIFRA og UT», er at vi er tro våre egne overbevisninger og følelser om hva som er godt og bra for en selv , uansett hvordan omverdenen reagerer på deg.


DU ER RETT OG SLETT DEG SELV OG DEN DU ER SKAPT TIL Å VÆRE, du endrer ikke adferd og meninger for å tilfredstille andre og hvilke forventninger de har av deg


Gode tanker fra meg

'Gunn


40 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page