top of page

Kroppen er vår hage - det er Vinter og YIN tid
ALT er i bevegelse - Naturen, deg og meg


DU er en del av naturen, dermed innlemmet i naturens naturlige rytme
enten du vil eller ikke. Ved å spille på lag vil du få det bedre - føle at du er i flyt og ikke bruke så mye energi på å holde fast på noe som strider mot naturens lover.

Østens filosofi og "5 element loven"

Som akupunktør var og er det viktig med balanse. Både "5 elementen" loven . YIN & YANG, må
være i og ha balanse. Dette gjelder også kroppen vår oglivet generelt. (Dette er et stort tema /studie) "ALT TIL SIN TID"

DE 5 ELEMENTENE - Ild - Jord -Metall - Vann og Tre elementet., er et resultat av tusen års erfaringer fra kinesike legers betrakninger av mennesker. Dette sett i relasjon til naturens værskiftninger gjennom de 4 årstidene. Som jeg stadig snakker om og skriver - VI, du og jeg, er også endel av naturen

Tiden vi er inne i nå , vinteren, tilhører vannelementet og YIN - Hva vil det si for deg?

HVILEFASEN -Se ute i naturen nå, den ligger i dvale - energien . Vannelementet gir rom for hvile, samle krefter .. Det er i denne tiden vi samler krefter og vilje til å gjennomføre dine målsetninger og oppgaver.

Jeg vil minne deg om at , dette er en viktig tid!

Det er her, - i denne travle verden hvor alt måles etter hvor vellykkede og aktive vi er - vi som gartnere for vårt eget liv og kropp ofte svkter oss selv.

Legg merke til at det er her , i "hvilemodus", , vi finner den naturlige kreftene og viljen til å......... sette i gang og gjennomføre og mestre utfordringer. V i har behov for hvile for å få krefter til å mestre livet.


Organene dette vannelementet er knyttet til er nyrene og blæren, så kle deg godt, få nok hvile og søvn.. Ta godt vare på deg selv og vit at "DET ER EN TID FOR ALT"


Hva kan vel være bedre å avslutte dette året med hvile og samle krefter , vite at det fortsatt er YIN, hvile tid og i starten på det nye året - MEN når det er sagt så er ikke dette det samme som stagnasjon

Det er mye aktivitet i naturen som nå ikke synes, det samme gjelder for deg og oss Derfor er det viktig å ikke ha så mange MÅ, BURDE, SKULLE , GJØRE og HA GJORT .


Den eteriske oljeblandingen jeg bruker i disse tider er, BALANCE, som smøres hver morgen og kveld under føttene,.

Jeg har et eget innlegg om denne eteriske oljeblandingenGode tanker fra meg

GunnTa godt vare på deg selv, og husk at " Kroppen er din hage og DU er GARTNEREN".

272 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page